Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Đạ Sar - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633614097
 • Nguyễn Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối chồi
  • Điện thoại:
   0911400857
  • Email:
   quyenn470@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0949203918
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Kơ Să K'Suyn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối Mầm
  • Điện thoại:
   01654445292
 • Lê Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ lá
  • Điện thoại:
   01655756269
 • Cao Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01682525071
 • Nguyễn Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0976814266
  • Email:
   nguyenthiquya@gmail.com