TRƯỜNG MẦM NON ĐA SAR là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, TRƯỜNG MẦM NON ĐẠ SAR xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại TRƯỜNG MẦM NON ĐẠ SAR, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên.

100% bảo mẫu có trình độ Trung cấp, sơ cấp. Trong đó. 

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm (“Bé yêu biết đọc” và phương án 0 tuổi), Trí thông minh đa dạng (Multiple Inteligences), các hoạt động Montessori, KinderArts.

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 25 cháu với 2 cô giáo.

Lớp mầm (3 tuổi - 4 tuổi): 60 cháu với 4 cô giáo.

Lớp chồi (4 tuổi – 5 tuổi): 130 cháu với 8 cô giáo.

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 157 cháu với 8 cô giáo.