Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Đạ Sar - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633614097
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chào mừng ngày nhà giáo

Chào mừng ngày nhà giáo

sdafas

PHÒNG GD & ĐT LẠC DƯƠNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON ĐA SAR                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
 
  

 

 

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2019

 

Stt

Số người

Họ và tên

Ngày trực

Ghi chú

1

1

Nguyễn Thị Quý

28/01/2019

(23/12 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

PhanThị Ngọc Thảo

3

Kră Jăn Bên Ny

4

Kơ Să Mi Lát

5

Lê Thị Thủy

6

Liêng Jrang Do Ny

7

Lơ Mu Her Ya

8

K ră Jăn Lệ Quyên

9

K ră J ăn Ái Chi

10

Nguyễn Trọng Hùng

11

Liêng Jrang K’Gít

12

Kră Jăn K’Phong

13

Nguyễn Thị Phương

14

Lơ Mu Ha G rêm

15

Liêng Jrang Su Rim

2

1

Cao Thị An

29/01/2019

(24/12 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

Vũ Thị Diệu

3

Cao Thị Hà

4

Lơ Mu K’Díu

5

Lơ Mu K’Nhíu

6

K ơ Să K’Suyn

7

Liêng Jrang K’Hương

8

Hồ Thị Thảo

9

K ơ Să K’Nguyên

10

Nguyễn Thị Phương

11

Lơ Mu Ha G rêm

12

Liêng Jrang Su Rim

 

1

Nguyễn Thị Lan

30/01/2019

(25/12 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

K ră J ăn K’Chơn

3

Dơng Gur K’Bell

4

Liêng Jrang Ha La bên

5

Lê Thị Liên

6

K ră J ăn K’Thê

7

K ră J ăn Belly

8

K ră J ăn Ra Phin

9

Nguyễn Thị Phương

10

Tou Nesh Diễm My

11

Lơ Mu Ha G rêm

12

Liêng Jrang Su Rim

 

 

4

1

Nguyễn Thị Quý

31/01/2019

(26/12 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

PhanThị Ngọc Thảo

3

Kră Jăn Bên Ny

4

Kơ Să Mi Lát

5

Lê Thị Thủy

6

Liêng Jrang Do Ny

7

Lơ Mu Her Ya

8

K ră J ăn Lệ Quyên

9

K ră J ăn Ái Chi

10

Nguyễn Trọng Hùng

11

Liêng Jrang K’Gít

12

Kră Jăn K’Phong

13

Lơ Mu Ha G rêm

14

Liêng Jrang Su Rim

5

1

Cao Thị An

01/02/2019

(27/12 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

Vũ Thị Diệu

3

Cao Thị Hà

4

Lơ Mu K’Díu

5

Lơ Mu K’Nhíu

6

K ơ Să K’Suyn

7

Liêng Jrang K’Hương

8

Hồ Thị Thảo

9

K ơ Să K’Nguyên

10

Lơ Mu Ha G rêm

11

Liêng Jrang Su Rim

6

1

Nguyễn Thị Lan

02/02/2019

(28/12 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

Lê Thị Ninh

3

K ră J ăn K’Chơn

4

Dơng Gur K’Bell

5

Liêng Jrang Ha La bên

6

Lê Thị Liên

7

K ră J ăn K’Thê

8

K ră J ăn Belly

9

K ră J ăn Ra Phin

10

Tou Nesh Diễm My

11

Lơ Mu Ha G rêm

12

Liêng Jrang Su Rim

7

1

Nguyễn Thị Quý

03/02/2019

(29/12 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

PhanThị Ngọc Thảo

3

Kră Jăn Bên Ny

4

Kơ Să Mi Lát

5

Lê Thị Thủy

6

Liêng Jrang Do Ny

7

Lơ Mu Her Ya

8

K ră J ăn Lệ Quyên

9

K ră J ăn Ái Chi

10

Nguyễn Trọng Hùng

11

Liêng Jrang K’Gít

12

Kră Jăn K’Phong

13

Lơ Mu Ha G rêm

14

Liêng Jrang Su Rim

8

1

Cao Thị An

04/02/2019

(30/12 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

Vũ Thị Diệu

3

Cao Thị Hà

4

Lơ Mu K’Díu

5

Lơ Mu K’Nhíu

6

K ơ Să K’Suyn

7

Liêng Jrang K’Hương

8

Hồ Thị Thảo

9

K ơ Să K’Nguyên

10

Lơ Mu Ha G rêm

11

Liêng Jrang Su Rim

9

1

Nguyễn Thị Quý

05/02/2019

(01/01 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

PhanThị Ngọc Thảo

3

Kră Jăn Bên Ny

4

Kơ Să Mi Lát

5

K ră J ăn K’Thê

6

Liêng Jrang Ha La Bên

7

Lơ Mu Her Ya

8

K ră J ăn Lệ Quyên

9

K ră J ăn Ra Phin

10

Nguyễn Trọng Hùng

11

Liêng Jrang K’Gít

12

Kră Jăn K’Phong

13

Lơ Mu Ha G rêm

14

Liêng Jrang Su Rim

10

1

Nguyễn Thị Lan

06/02/2019

(02/01 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

K ră J ăn K’Chơn

3

Dơng Gur K’Bell

4

Liêng Jrang Do Ny

5

Lê Thị Liên

6

Lê Thị Thủy

7

K ră J ăn Belly

8

K ră J ăn Ái Chi

9

Tou Nesh Diễm My

10

Lơ Mu Ha G rêm

11

Liêng Jrang Su Rim

11

1

Cao Thị An

07/02/2019

(03/01 AL)

 

Bảo vệ trực 24/24 giờ

 

2

Vũ Thị Diệu

3

Cao Thị Hà

4

Lơ Mu K’Díu

5

Lơ Mu K’Nhíu

6

K ơ Să K’Suyn

7

Liêng Jrang K’Hương

8

Hồ Thị Thảo

9

K ơ Să K’Nguyên

10

Lơ Mu Ha G rêm

11

Liêng Jrang Su Rim

 

 

12

1

Nguyễn Thị Lan

08/02/2019

(04/01 AL)

Bảo vệ trực 24/24 giờ

2

K ră J ăn K’Chơn

3

Dơng Gur K’Bell

4

Liêng Jrang Ha La bên

5

Lê Thị Liên

6

K ră J ăn K’Thê

7

K ră J ăn Belly

8

K ră J ăn Ra Phin

9

Tou Nesh Diễm My

10

Lơ Mu Ha G rêm

11

Liêng Jrang Su Rim

 

 

 

* Trên đây là lịch trực tết nguyên đán năm 2019 của trường Mầm non Đa Sar.

                                                                                                               

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Nguyễn Thị Quý

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết